Töövaldkond: Hoolekanne

Riided kõigile hoolekande sektori töötajatele — kvaliteetsed ja kõrge kandmismugavusega.